Styrelse 2020

Ordförande - Josefina Ramos

Vice-ordförande - Pavel Petrov

Kassör, IT-ansvarig - Vitaly Repin 

Sekreterare -  Victor Rincon

Styrelseledamot - Hussain Parsaiyan 

Verksamhetskoordinator - Alexandr Foy

©2016- by Svenska.FI