Bli medlem

Som vår medlem får du delta i alla aktiviteter som ordnas av Svenska.FI rf, påverka föreningens arbete, får ta del av våra fester och evenemang och ha det roligt i livet! Medlemskapet kostar 10€

As our member, you may participate in all activities organized by Svenska.FI rf, affect the association's work, take a part in our celebrations and events and have fun in your life! Membership fee is only 10€

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

©2016- by Svenska.FI