top of page

Om  oss

Vem är vi?

 

Svenska.FI är en förening för och av dem som väljer att integrera sig på svenska i det finländska samhället. Vi strävar efter att förbättra integration och göra det roligare, mera flexibelt och anpassat till individens behov. 

 

Vår verksamhet

  • spridning av aktuell information om integration på svenska
  • arrangemang av kurser, hobbyverksamhet, resor, kulturevenemang och fester 
  • kontaktlänk mellan invandrare, myndigheter och organisationer
  • deltagande i offentliga debater och bevakande av invandrarnas intresse 
  • främjande av hela familjens utveckling genom att ordna evenemang för barnfamiljer 
  • annan stödjande verksamhet för dem som väljer svenska som integrationsspråk 

logo alone.png
bottom of page