top of page

(på svenska nedan)

 

Are you interested in Finnish-Swedish culture and would like to get to know it better? Or maybe you are looking for a good reason to practice your Swedish?

 

This autumn, Svenska.fi and Globe Art Point, in cooperation with Finlandssvensk Filmcentrum, have prepared a course for you featuring Finnish-Swedish short films, followed by a language café discussing topics related to the films.

 

Host: Freelance journalist Marcus Floman

 

Dates & Films:

7.9 Sommartider (Summer Time), 2000, Klaus Härö

21.9 Pianolektion (The Piano Lesson), 2022, Nils-Erik Ekblom

5.10 Nattflykt (Escape in the Night), 1999, Klaus Härö

19.10 Här ligger hemmet (Home Is Here), 2008, Mikaela Westerlund

2.11 Ballongresan (The Balloon Adventure), 2009, Jonas Kukkonen

16.11 Kanske står du vid min sida (Maybe You Are Standing by My Side), 2021, Tobias Zilliacus

30.11 Ingenjörerna (The Engineers), 2007, Oscar Silén

14.12 En Autobiografi (An Autobiography), 2016, Mari Mantela

 

Address: Malmgatan 5, Helsinki

Time : 17.30-19.00

 

The registration fee for the entire course is 5€.

 

contact us : info@svenska.fi

 

Organized in cooperation with Globe Art Point and Finlandssvensk Filmcentrum.

Supported by Svenska Kulturfonden.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Är du intresserad av den finlandssvenska kulturen och skulle vilja lära känna den bättre? Eller kanske letar du efter en bra anledning att öva din svenska?

 

I höst har Svenska.fi och Globe Art Point, i samarbete med Finlandssvensk Filmcentrum, förberett en kurs för dig med finlandssvenska kortfilmer, följt av ett språkcafé där vi diskuterar ämnen relaterade till filmerna.

 

Värd: Frilansjournalisten Marcus Floman

 

Datum & Filmer:

7.9 Sommartider, 2000, Klaus Härö

21.9 Pianolektion, 2022, Nils-Erik Ekblom

5.10 Nattflykt, 1999, Klaus Härö

19.10 Här ligger hemmet, 2008, Mikaela Westerlund

2.11 Ballongresan, 2009, Jonas Kukkonen

16.11 Kanske står du vid min sida, 2021, Tobias Zilliacus

30.11 Ingenjörerna, 2007, Oscar Silén

14.12 En Autobiografi, 2016, Mari Mantela

 

Adress: Malmgatan 5, Helsingfors

 

Registreringsavgiften för hela kursen är 5€.

 

Kontakta oss : info@svenska.fi

 

Arrangeras i samarbete med Globe Art Point och Finlandssvensk Filmcentrum.Med understöd av Svenska Kulturfonden.

 

 

 

 

Finnish-Swedish short films & language cafe

€5.00Price
    logo alone.png
    bottom of page