top of page

Fri, 23 Feb

|

Luckan Veranda

Kulturkväll: film, musik och diskussion

Vi är jätteglada att bjuda er till Kulturkväll! Kulturkvällen är ett unikt och nytt sätt att möta andra kulturer och åsikter i en trevlig miljö och närma sig trender inom filmproduktionen på svenska i Finland, samt njuta av livemusik! Pianoimprovisation av Andreas David Forsberg.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Kulturkväll: film, musik och diskussion
Kulturkväll: film, musik och diskussion

Time & Location

23 Feb 2018, 18:00

Luckan Veranda, Georgsgatan 31, 00100 Helsingfors, Finland

About the event

Hej alla! (English text below)

Vi är jätteglada att bjuda er till Kulturkväll!

Kulturkvällen är ett unikt och nytt sätt att möta andra kulturer och åsikter i en trevlig miljö och närma sig trender inom filmproduktionen på svenska i Finland, samt njuta av livemusik!

Pianoimprovisation av Andreas David Forsberg.

Vi kommer att titta på 3 korta filmer som filmades av kulturproducent-studerande från Arcada Yrkeshögskolan:

Diagnosen

10 min, prod. Mia Palmgren, reg. Rebecca Kurtén

i roller: Ida Laukkanen (Talent Suomi 2016), Maria Sid, Ilona Nissinen

Minéa är en ung, lovande dansare som står inför en stor utmaning – att vinna kvällens danstävling. Pressen är hård och förväntningarna stora. Men för Minéa är hennes inre illamående den största utmaningen, en kamp hon valt att bearbeta ensam. Allt ser bra ut på ytan, men ingen kan begripa Minéas ångest. Kommer Minéa att hitta det mod hon behöver, och våga be om hjälp?

Diagnosen är en kortfilm som lyfter fram ett ämne som berör många ungdomar. Filmen förmedlar budskapet om att ångest, ensamhet och illamående kan drabba vem som helst.

Dödens ramar

9 min., prod. Olli Hietanen, reg. Kim Westerlund

i roller: Alexander Wendelin, Anja Bargum

Filip är en ung man som har tagit sig ut till landsbygden för att finna lugn och ro. Det enda sällskapet Filip har är hyresvärdinnan Astrid. Allting går bra tills åsikterna delas och en hotfull konflikt uppstår. Oförklarliga saker sker och Filip inser att han måste fly för sitt liv. Dödens Ramar är en skräckfilm som behandlar rädsla, brist på kontroll och övernaturliga krafter.

Släktträffen

12 min. prod. Viktor Sohlström reg. Oscar Öhman

27-åriga Jonas anländer hem till sin syster för att fira hennes 30-års födelsedag. Han märker snabbt att gästerna som borde varit systrarnas vänner består av deras vresiga bror Calle och en liten del av släkten. Jonas bestämmer sig för att stanna på festen; han ser det som en chans att bli accepterad av familjen igen. Vad som verkar bli en varm och mysig släktträff, visar sig bli en kväll fylld med aversion och fördomar.

Bittersöt realism och ett slag av subtil humor - I filmen Släktträffen får publiken genom Jonas ögon upptäcka en familj som fastnat med värderingarna i en annan tid. Vi påminns alla med hjälp av karaktärerna i filmen smärtsamt om våra egna familjer. Släktträffen lyfter fram relevanta ämnen som acceptans och familj men lämnar fortfarande tillräckligt med utrymme för att publiken publiken ska kunna kunna komma till egna slutsatser.

Efter varje film ställs till publiken färdiga roliga och retoriska frågor att diskutera gällande filmen

Frågor och info:

info@svenska.fi

0469542211

I samarbete med Finlandssvenskt Filmcentrum och med stöd av Svenska Kulturfonden .

-------------------------------------------------------

Hi all!

We are very pleased to invite you to our Culture Evening.

The Culture Evening is a new, unique way to experience other cultures and points of view in an enjoyable setting, while also learning more about film production in Swedish speaking Finland. As an added bonus, you will have the opportunity to enjoy live music from improv piano artist Andreas David Forsberg!

We will be watching 3 short films made by Cultural Production students from Arcada University of Applied Sciences.

Film 1: Diagnosen (The Diagnosis)

10 min, prod. Mia Palmgren, dir. Rebecca Kurtén

Roles: Ida Laukkanen (Talent Suomi 2016), Maria Sid, Ilona Nissinen

Minéa is a young, promising dancer who is facing a great challenge- winning the evening's dance competition. The press is harsh and the expectations high, but for Minéa the greatest challenge is her inner suffering, a fight which she has chosen to battle alone. Everything looks fine on the outside, but no one can understand her inner anguish. Will Minéa find the courage she needs? Will she dare to ask for help?

Diagnosen is a short film that highlights a problem that affects many young people. The film conveys the message that anxiety, loneliness, and negative feelings can affect anyone.

Film 2 : Dödens ramar (The Frames of Death)

9 min., prod. Olli Hietanen, dir. Kim Westerlund

Rolls: Alexander Wendelin, Anja Bargum

Filip is a young man who has gone out to the countryside to find peace and quiet. The only company he has is the landlady, Astrid. Everything is going well until opposing views are shared and a threatening conflict occurs.

Inexplicable things begin happening, and Filip realizes that he must run for his life. Dödens Ramar is a horror film that deals with fear, loss of control, and supernatural powers.

Film 3: Släktträffen (The Family Reunion)

12 min. prod. Viktor Sohlström dir. Oscar Öhman

27-year-old Jonas comes home to his sister to celebrate her 30th birthday. He quickly notices that the guests (who should have been his sisters' friends) are their grumpy brother Calle and a small group of family members. Jonas decides to stay at the party- he sees it as a chance to be accepted by his family again. What seems like it should be a warm and cozy family reunion turns out to be an evening filled with avoidance and prejudices.

Bittersweet realism and a dash of subtle humor- in The Family Reunion the audience gets a chance to look through Jonas' eyes and discover a family hung up on the values of another time.

With the help of the characters in the film, we are all reminded of the pains in our own families.

The Family Reunion highlights relevant topics of acceptance and family. However, it still leaves enough room for the audience to come to their own final conclusions.

After each film, the audience will be asked both fun and serious questions to promote discussion.

Questions and info:

info@svenska.fi

0469542211

In cooperation with Finlandssvenskt Filmcentrum and with support from Svenska Kulturfonden.

Share this event

logo alone.png
bottom of page