About us

Vem är vi?

 

Svenska.FI är en förening för och av dem som väljer att integrera sig på svenska i det finländska samhället. Vi strävar efter att förbättra integration och göra det roligare, mera flexibelt och anpassat till individens behov. 

 

Vad gör vi?

 

Integrationsfrämjande aktiviteter för olika sorters individer och grupper. Bland dessa är diskussionsklubb studiebesök och -resor, workshops, evenemang, vägledning & informationssökning.

Varför gör vi det?

Vi har lyckats integrera oss på svenska i Finland och nu vill vi hjälpa andra våghalsar som väljer samma väg. Det är inte alls lätt att vara minoritetens minoritet så därför är det särskilt viktigt att hålla ihop och stöda varandra.

spridning av aktuell information om integration på svenska
arrangemang av kurser, hobbyverksamhet, resor, kulturevenemang och fester 
kontaktlänk mellan invandrare, myndigheter och organisationer
deltagande i offentliga debater och bevakande av invandrarnas intresse 
främjande av hela familjens utveckling genom att ordna evenemang för barnfamiljer 
annan stödjande verksamhet för dem som väljer svenska som integrationsspråk 

©2016- by Svenska.FI